ဂၠံၚ်တရဴအမှုအရာဝွံ တန်တဴကဵုဂကူအမှုအရာကေုာံတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်တၠအမှုၜါလ္ပာ်တုဲ ပြံၚ်သၠာဲမာန်မံၚ်ရောၚ်

Ordinary Path of the Case

Prison Courts

Military Tribunals