အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေအကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်အောင် ဖြစ်ဖြစ် မိမိရပိုင်ခွင့်တွေ အကြောင်း သိထားပါ။