ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

ဥပဒေတွေ လိုက်ရှာနေပါသလား။ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေချုပ်ရုံးက လွှင့်တင်ထားတဲ့ website မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေ၊ စီရင်ထုံးတွေကို ရှာလို့ရပါတယ်။ မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် website ကို အောက်ပါလင့်မှာဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ https://www.mlis.gov.mm/

ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ
ကလေးသူငယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေ
လယ်ယာမြေဥပဒေ
အလုပ်သမား ဥပဒေ
နိုင်ငံသားစီစစ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description