အမှုလမ်းကြောင်း

ကနဦးဖမ်းဆီးခြင်း
ရမန်ကြားနာခြင်း
အာမခံကြားနာခြင်း
တရားလိုပြသက်သေများတင်သွင်းခြင်း
စွဲချက်တင်ခြင်း
အမှုကိုခုခံချေပခြင်း
တရားရှင်လွှတ်ခြင်း
အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်
အပြီးသတ်အမိန့် နှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း
တရားသေလွှတ်ခြင်း
အယူခံဝင်ခြင်း
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description