ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးများသို့ အများပြည်သူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မှုအပေါ် အခက်အခဲ အတားအဆီးများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ
မျှတသော တရားခွင် ကြားနာစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို မြန်မာနိုင်ငံက လေးစားလိုက်နာမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ချက်
မြန်မာ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာခုခံချေပရေး လက်စွဲစာအုပ်
တရားရုံးရှေ့တော်သွင်း စာချွန်တော် အမိန့်ဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများ၏ လွပ်လပ်ခွင့်
ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အမှုတွဲများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ
မြန်မာနိူင်ငံတရားသူကြီးများအတွက် တရားစီရင်ရေးကျင့်ဝတ်
သင့်အခွင့်အရေးကို သင်သိပါ။
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description