ဗီုပြၚ်တၠုၚ်လအာအမှုဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်

ပွမရပ်စပ်ကၠာတဲ
ပွမကေတ်အခေါၚ်ရပ်ထိၚ်
ပွမကေတ်တၚ်ဒုၚ်အဝံၚ်
ပ္တိုန်ထ္ၜးသက်သဳ ညးစောဲဂဗုတ်
ပ္တိုန်အမှု
ပွမခၠေဝ်သှ်အမှု
ပွမကဵုအခေါၚ်ဗၠးဒုဟ်ဂမျိုၚ်
တၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကၞောတ်အထောတ်
ပွမဖျေံအမိၚ်ကၞောတ်အထောတ်
ပွမကဵုအခေါၚ်ဗၠးဒုဟ်လၟိုန်
ပွမဇမၞော်ဂဗုတ်
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description